Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2011

allain
Jasne, tylko jak iść dalej ...
Reposted byagateniaaa agateniaaa

May 10 2011

allain
Play fullscreen
Me wants ....

April 21 2011

allain
Play fullscreen
Tropicana - Energie Naturelle- Zupa z pomarańczy ;-)

April 19 2011

allain
Reposted bymarydom-Nicola-Kfogelkerri-m

April 09 2011

allain
Tea :]
Reposted bysunakoliwqvertheerjaen-ni-rinelwenka

April 04 2011

allain
Play fullscreen
Two Steps from Hell - Heart of Courage

April 03 2011

allain
and they've all ended up being just like Microsoft!
Reposted byzatrapahothouRKaltziwnuk8agiennyITgeeksavantarpewukutCurumoseneizoslavspierekberry-girlberry-girlrepostedfromVinrolivhae
allain
Play fullscreen
with Frisbees inside!!
Reposted byanoriellcamillejrplokin

March 23 2011

allain
2239 025a
Reposted fromcrystalmeth crystalmeth viafogel fogel

March 21 2011

allain
Reposted byfogelplokinverukomarudawnukopusmusczekoladowyksicarikarobwahahahabwahahaha

March 20 2011

allain
Tak, portal zawsze musiał być na ścianie, czymś stabilnym nieruchomym. W szczególności zakładamy chyba, że to http://tinyurl.com/6lewsat jest niemożliwe.
allain
allain
Czy powyższa przestrzeń jest przestrzenią metryczną. Jeśli tak wskaż metrykę, jeśli nie podaj kontrprzykład.
Reposted bysebifogelakuverukoDaveCoupevcrcamillejr
allain
5528 080d

March 17 2011

allain
Chodzące i żywe 4 miliony złotych

March 12 2011

allain
8785 37b0 500
Reposted fromfinny finny viaplokin plokin

March 08 2011

allain

March 07 2011

allain
Reposted bygolVlicmarudafogelwstydmi

March 05 2011

allain
Play fullscreen
7. Studencki Festiwal Informatyczny - Filmik jest na tyle dobry, że nie mogłem się powstrzymać :P
Reposted byplokinfogel

March 04 2011

allain
Play fullscreen
YouTube - 7 Billion: Are You Typical? -- National Geographic Magazine
Reposted byAriena Ariena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl